ZGŁOSZENIA SERWISOWE

Podaj nazwę obiektu

Dane osoby zgłaszającej

Email osoby zgłaszającej

Numer telefonu osoby zgłaszającej

Adres miejsca zgłoszenia

Krótki opis techniczny przedmiotu zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę "MOSTOSTAL S.A." informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), oraz w celu wykonania przedmiotu niniejszego kwestionariusza.