ZGŁOSZENIA SERWISOWE

Podaj nazwę obiektu

Dane osoby zgłaszającej

Email osoby zgłaszającej

Numer telefonu osoby zgłaszającej

Adres miejsca zgłoszenia

Krótki opis techniczny przedmiotu zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę "MOSTOSTAL ® S.A." informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), oraz w celu wykonania przedmiotu niniejszego kwestionariusza.